HVEM ER VI

Vores hjælper - Helligånden

Vi gør det til vores højeste mål, at lytte til Helligånden, som er vores guide. Vi elsker Guds nærvær.

Vores fundament - Bibelen

Vi elsker Guds Ord, og det er vores mål, at vi altid står på Ordets faste grundvold. Vi tror på det faste, ufejlbarlige og sande Guds Ord.

Vores livstil - bøn

Bøn er en integreret del i vores kirke, og vi elsker at bede. Vi ved og tror dybt i vore hjerter, at kommunikation med Gud, giver os klarhed i vores daglige liv.

Vore værdier - familien

Vi sætter familien højt og ved at det er Gud, der har indstiftet familien. Derfor gør vi vores bedste, for at bevare den familiære atmosfære i kirken.

Vores hjertesag - nationer

Vi elsker vores nation Danmark, og tror på Guds kald over vores kirke, til at gøre en forskel i vores egen nation og i verdens nationer med Jesu Kristi kærlighed.

Vores indstilling - åbne arme til at hjælpe

Vi gør vores bedste for hele tiden at være iklædt hjælpsomhed, sådan at vi kan række ud og dele ud af det Gud har givet os. Vi ved at Gud hjælper os til at være en velsignelse, sådan at vi kan være et redskab til velsignelse for alle omkring os.